ŞIRNAK ULUDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALESİ DUYURUSU

KANTİN İHALESİ DUYURUSU

ŞIRNAK- ULUDERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE DUYURUSU

 

Müdürlüğümüzün Kantin bölümünün İşletmesi 2886 sayılı kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık suretiyle amortisman bedelle ile ihale edilecektir.

 

1.      İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

Gülyazı köyü Uludere /şırnak  adresinde bulunan Gülyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi  Müdürlüğü kantin  bölümü İşletmesinin BİR (1) yıl süreyle işletme işi.

2.      Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

a)      İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

b)      İhale dokümanının görülebileceği yer: Şırnak- Uludere İlçe Miğlli Eğitim Müdürlüğü

c)      İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

d)     İhale dokümanı satış bedeli: Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil ELLİ Türk Lirasıdır (50,00 TL). İhale dokümanını almak isteyenler, doküman bedelini Uludere Malmüdürlüğüne   yatırmaları gerekmektedir.

e)      İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare, bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

f)       İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

3.      İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a)İhalenin Yapılacağı Adres: Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

b) İhale Tarihi               : 06/11/2017 Pazartesi

c) İhale Saati                  : 10.00

d) İhale Usulü                : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51-g maddesi uyarınca

4.      Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

a)      Yıllık Tahmin Edilen Bedel           : onıkı bın Türk Lirası ( 12,000,00 TL )

b)     Geçici Teminat Miktarı                  : %3

c)      İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Tebligat için adres beyanı

b)Geçici teminat olarak Uludere Malmüdürlüğü  hesabına tutarın makbuzu veya teminat mektubu

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen onaylı teklif mektubu,

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

g)Mesleki Yeterlilik Belgesi:

Meslek Yeterlik Belgesi yerine geçecek belgeler; (Aşağıdaki belgelerden bir tanesi yeterlidir.)

 

1-      Vergi Levhası ve Ticaret Odası Kaydı veya Esnaf Sanatkârlık Belgesi

Kılaban Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No2 Kat2 Uludere/ŞIRNAK - (0486) 351 26 39 / 25 47

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.